OBLASTNÍ STOMATOLOGICKÁ KOMORA
PARDUBICE - CHRUDIM

Informace k očkování

Zveřejněno: 06. ledna 2021

Důležité kroky k plánovanému očkování: - připravte si prosím seznamy personálu, kterého se týká očkování (zdravotnický personál, který má o očkování zájem - lékař, sestra na HPP, dentální hygienistka na HPP) - až budete e-mailem vyzvání, odešlete tento seznam (kdy a komu bude upřesněno) - dostanete informaci kdy a kde proběhne očkování Prosím nezasílejte individuální dotazy, vše bude rozesíláno e-mailem.