OBLASTNÍ STOMATOLOGICKÁ KOMORA
PARDUBICE - CHRUDIM

Informace o zrušení letního sněmu dne 4. června 2020

Zveřejněno: 20. dubna 2020

Vzhledem k aktuální situaci je zrušen letní sněm dne 4. června 2020.