OBLASTNÍ STOMATOLOGICKÁ KOMORA
PARDUBICE - CHRUDIM

Žádosti o členství v ČSK - důležité informace k podávání žádostí

Zveřejněno: 12. února 2020

Novým zájemcům o členství v ČSK již nebudou poskytovány papírové formuláře. Žádost je nově možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím webu ČSK (www.dent.cz – na titulní obrazovce dole je volba Staňte se členem), kde si žádost podáte elektronicky (včetně podkladů - příloh). OSK Pardubice - Chrudim