OBLASTNÍ STOMATOLOGICKÁ KOMORA
PARDUBICE - CHRUDIM

Zimní sněm OSK Pardubice, Chrudim v roce 2022 - doplněn program

Zveřejněno: 13. června 2022

Zimní sněm 1. prosince 2022.

Zimní sněm se koná 1. prosince 2022.

Sněm proběhne vždy v Aule Univerzity Pardubice, Studentská 519, 530 09 Pardubice II-Polabiny, posluchárna A1.

Účast na sněmu bude ohodnocena 1 kreditem. V případě zúčastnění se odborné přednášky získáte další kredit.

Na sněmu přislíbil účast MUDr. Richard Benko, člen představenstva ČSK.

 

Program:

15:30 – 16:00 Prezence

16:00 – 17:30 Předání informací z 79. jednání sněmu ČSK v Brně. • Změny týkající se nakládání s odpady od 1. 1. 2023.

                                                                                                           • Odborné stanovisko představenstva komory k resekci kořenového hrotu.

                                                                                                           • Jednání o novém studijním oboru – Diplomovaný asistent zubního lékaře (DAZL). Příprava certifikovaného kurzu pro obsluhu RTG.

                                                                                                           • Dohodovací řízení a úhradová vyhláška v roce 2023, nové znění kódu 00905.

                                                                                                           • Problematika dentálních fokusů.

                                                                                                           • Schválené i neschválené změny usnesení týkající se procesních poplatků, změn ve vzdělávacích programech. Předání informací o                                                                                                                          činnosti RK, ČR a představenstva OSK za uplynulé období. Předložení návrhů ke schválení (nutná usnášeníschopnost): a) návrh na                                                                                                                        snížení výše členského příspěvku jdoucí do rozpočtu OSK, b) návrh na schválení rozpočtu OSK na rok 2023.

 

18:00 – 19:00 Odborná přednáška MUDr. Hany Zallmannové na téma Úrazy zubů. Diskuze. Představení projektu Dětský úsměv (www.detskyusmev.org).

 

V průběhu celého sněmu bude připraven bohatý raut.